Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.

Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, 75-річчю завершення Другої світової війни та 135-річчю заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 20-21 листоп. 2020 р. / НТУ “ХПІ”, КНУ, КУП НАНУ, ХНДІК, Мішкольцький університет ; дар. Я. В. Тарароєв ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 294 с.