Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Поверхневе твердорозчинне модифікування

Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Поверхневе твердорозчинне модифікування : монографія / В. М. Федірко [та ін.] ; ФМІ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 183 с. : табл., рис.