Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв

Шульга, І. В. Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв : навч. посібник / І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 320 с. : табл., рис.