Автоматизоване керування технологічними процесами галузі

Автоматизоване керування технологічними процесами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. Деменкова ; уклад.: А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 103 с.