Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. I / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2011. — 794 p.


Днища сварных тонкостенных сосудов и аппаратов

​Михайличенко, В. П. Днища сварных тонкостенных сосудов и аппаратов : учеб. пособие / В. П. Михайличенко, Д. И. Нечипоренко, Т. Б. Новожилова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 122 с. 


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. V-B / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2017. — 1210 p.


Электронная микроскопия

Электронная микроскопия : сборник лабораторных работ и задач с решениями / А. Г. Багмут [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 228 с.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. V-A / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2017. — 1202 p.


Наукові праці

Наукові праці. Вип. 45, Т. 2 / ОНАХТ ; дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. О. Г. Бурдо. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 232 с.


Кальцийбариевые оксидные системы и вяжущие материалы на основе их композиций

Кальцийбариевые оксидные системы и вяжущие материалы на основе их композиций / Г. Н. Шабанова [и др.] ; дар. Г. Н. Шабанова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Планета-Прінт, 2014. — 273 с.


Наукові праці

Наукові праці. Вип. 45, Т. 3 / ОНАХТ ; дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. О. Г. Бурдо. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 227 с.


Эмалирование труб

Гладуш, В. М. Эмалирование труб : монография / В. М. Гладуш, Л. Л. Брагина ; дар.: Л. Л. Брагина, В. М. Гладуш ; ред. Л. Л. Брагина ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 396 с.


Практикум по курсу физической химии

​Долженко, Ю. И. Практикум по курсу физической химии : в 2 ч. / Ю. И. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк. — Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; общ. ред. Ю. И. Долженко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 106 с.


Практикум по курсу физической химии

​Долженко, Ю. И. Практикум по курсу физической химии : в 2 ч. / Ю. И. Долженко, Б. А. Веретенченко. — Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; общ. ред. Ю. И. Долженко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 102 с.


Физическая химия

​Руднева, С. И. Физическая химия : учеб. пособие / С. И. Руднева ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 130 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 812

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т. № 812 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 479 с.


Сторінки