Поверхневі явища і дисперсні системи

Некрасов, О. П. Поверхневі явища і дисперсні системи : навч. посібник / О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 112 с.