Коливання, пульсації і нестаціонарні режими у сорбційних процесах

Коливання, пульсації і нестаціонарні режими у сорбційних процесах : монографія / О. С. Марценюк [та ін.] ; НУХТ. — Київ : Кондор, 2017. — 472 с.