Начала хімії гетероциклічних сполук

Швайка, О. П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посібник / О. П. Швайка, М. І. Короткіх ; ІНФОВ НАНУ, ІОХ НАНУ, ДонНУ. — Київ : Академперіодика, 2020. — 194 с.