Транспортні системи та інтенсифікація технологічних процесів пивзаводів

Транспортні системи та інтенсифікація технологічних процесів пивзаводів : монографія / А. І. Соколенко [та ін.] ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 292 с.