Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива

Бут, С. А. Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива : монографія / С. А. Бут ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 264 с.