Наукові праці

Наукові праці. Вип. 45, Т. 3 / ОНАХТ ; дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. О. Г. Бурдо. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 227 с.