Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки

Аніщенко, Г. О. Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки : навч.-метод. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 104 с.


Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XI Регіональної наук. студентської конф., 20-21 квіт. 2011 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 175 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 2 : Приложения / дар. Ю. В. Михлин. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 700 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 1 : Модели, методы, явления / дар. Ю. В.  Михлин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 716 с.


Теоретические основы системно-информационного подхода к технологическим процессам и системам машиностроения

Луцкий, С. В. Теоретические основы системно-информационного подхода к технологическим процессам и системам машиностроения / С. В. Луцкий ; Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. — Харьков : ХНАДУ, 2008. — 327 с.


Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою “Функції декількох змінних” : для студ. усіх спец. ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ, ТОР, ТНР / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. І. А. Токмакова ; уклад. І. А. Токмакова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 32 с.


Физика твердого тела

Шевченко, С. И. Физика твердого тела : учеб. пособие : в 2 ч. / С. И. Шевченко. Ч. 1 : Теория кристаллической решетки / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. С. И. Шевченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 104 с.


Гидродинамика сепарирования зерна

Тищенко, Л. Н. Гидродинамика сепарирования зерна : монография / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. — Харьков : Міськдрук, 2010. — 174 с.


Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.
№ 1040 : Ядра, частинки, поля, Вип. 1(57). — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 89 с.


دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌

Comyn, J. دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌ = Adhesion Science : translation from English J. Comyn Adhesion Science / J. Comyn ; ubers Gh. Zohuri ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 200 p.


حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

Leithold, Louis. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی = The calculus with analytic geometry : translation from English 5th L. Leithold The calculus with analytic geometry / L. Leithold ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. Pt. 2. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 703 p.


Сторінки