Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях

Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях : в 3 т. Т. 1 : Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в водневих технологіях / А. В. Русанов [та ін.] ; заг. ред. А. В. Русанов ; ІПМаш НАНУ. —​ Харків : Технологічний центр, 2018. — ​336 с.


Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку

Сердюк, І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с. 


Теплометрия: теория, метрология, практика

Теплометрия: теория, метрология, практика : монография : в 3 кн. / дар. В. П. Бабак.  Кн. 3 : Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач, Т. 1 / Т. Г. Грищенко [и др.] ; ред. Т. Г. Грищенко ; ИТТФ НАНУ.  Киев : Ин-т техн. теплофизики, 2018. — 434 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 898

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 898 : Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 84 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. Вип. 2(38)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.   Вип. 2(38) / відп. ред. М. Ф. Городній.  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 66 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.   Вип. 1(37) / відп. ред. М. Ф. Городній.  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 60 с.


Інженерна геометрія

Браілов, О. Ю. Інженерна геометрія : підручник / О. Ю. Браілов ; ОДАБА.  Київ : Каравела, 2018. — 516 с.


Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання = The Main Astronomical Observatory of the Nas of Ukraine: From the Idea of the Foundation to the Recognition / ГАО НАНУ ; відп. ред. Я. С. ​Яцків ; упоряд.: А. О. Корсунь, І. П. Крячко. —​ Київ : Наук. думка, 2018. — 376 с.


Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики

Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор ; уклад.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 60 с.


Сторінки