Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Геоінформаційні технології в екології

Пітак, І. В. Геоінформаційні технології в екології : навч. посібник / І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, Ю. Г. Масікевич та ін. — Суми : Сумський державний університет, 2012. — 268 с.


Волыно-Подольская плита

Волыно-Подольская плита. Геофизика, глубинные процессы = Volyn-Podolian Plate. Geophysics, deep-seated processes : монография / В. В. Гордиенко [и др.] ; Ин-т геофизики НАН Украины, Нац. акад. наук Украины. — Киев : Наук. думка, 2012. — 198 с.


Основи грунтознавства

Панас, P. M. Основи грунтознавства : навч. посібник / P. М. Панас. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 245 с.
 

Сторінки