Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Організація та управління в природоохоронній діяльності

Самойленко, Н. М. Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посібник / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем

Гончарук, В. В. Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем = Water Treatment Technologies and Modern Water Systems / В. В. Гончарук, В. А. Яременко, А. О. Самсони-Тодоров ; ИКХХВ НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. —  287 с.


Гідроекологія

Лико, С. М. Гідроекологія : навч. посібник / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. —​  Київ : Кондор, 2017. — 212 с.


Грунтознавство

Аверченко, В. І. Грунтознавство : навч. посібник ​/ В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко ​; дар.: В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Мачулін, 2018. — 116 с.


Техноекологія

Іваненко, О. І. Техноекологія : підручник / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; відп. ред. М. Д. Гомеля ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2017. — 294 с.


Лад

Порт, В. Лад : ландшафт – архітектура – дизайн / В. Порт ; дар. Ю. Пісковський. — Київ : [б. и.], 2017. — 611 с.


Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2015 році

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2015 році / М. В. Білоконь [та ін.] ; дар. А. П. Марченко. — Чернівці : Букрек, 2016. — 208 с.


Затяжная война агрономов

Моргун, Ф. Т. Затяжная война агрономов / Ф. Т. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавский литератор, 2004. — 56 с.


Эпоха Моргуна: хлеб и правда

Костенко, Н. В. Эпоха Моргуна: хлеб и правда / Н. В. Костенко. Кн. 2 : Пока крестьянин в поле есть / дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавский литератор, 2004. — 348 с.


Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов

Кривилева, С. П. Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов : учеб. пособие по курсам “Геология с основами геоморфологии”, “Основы технологии производства строительных материалов”, “Основы промышленного строительства и санитарной техники” / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; дар. А. Н. Рассоха ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Фінарт, 2016. — 160 с.


Экологически устойчивое развитие городов

Экологически устойчивое развитие городов : учеб. пособие / Н. Н. Самойленко [и др.] ; дар. В. Б. Байрачный ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 220 с.


Экология: образование, наука, промышленность и здоровье

Экология: образование, наука, промышленность и здоровье : II Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 14-16 апр. 2004 г. : прогр. / Белгородский гос. технолог. ун-т, Честоховский гос. технолог. ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. И. Гринь. — Белгород : БГТУ, 2004. — 94 с.


Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів

Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів : навч. посібник / О. В. Шестопалов [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; заг. ред. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 116 с.


Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами

Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : монографія / В. П. Шапорев [та ін.] ; дар. В. П. Шапорев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 216 с.


Теорія систем в екології

Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, СумДУ. — Суми : СумДУ, 2015. — 330 с.


Сторінки