Техноекологія

Іваненко, О. І. Техноекологія : підручник / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; відп. ред. М. Д. Гомеля ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2017. — 294 с.