Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Лад

Порт, В. Лад : ландшафт – архітектура – дизайн / В. Порт ; дар. Ю. Пісковський. — Київ : [б. и.], 2017. — 611 с.


Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2015 році

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2015 році / М. В. Білоконь [та ін.] ; дар. А. П. Марченко. — Чернівці : Букрек, 2016. — 208 с.


Затяжная война агрономов

Моргун, Ф. Т. Затяжная война агрономов / Ф. Т. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавский литератор, 2004. — 56 с.


Эпоха Моргуна: хлеб и правда

Костенко, Н. В. Эпоха Моргуна: хлеб и правда / Н. В. Костенко. Кн. 2 : Пока крестьянин в поле есть / дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавский литератор, 2004. — 348 с.


Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов

Кривилева, С. П. Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов : учеб. пособие по курсам “Геология с основами геоморфологии”, “Основы технологии производства строительных материалов”, “Основы промышленного строительства и санитарной техники” / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; дар. А. Н. Рассоха ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Фінарт, 2016. — 160 с.


Экологически устойчивое развитие городов

Экологически устойчивое развитие городов : учеб. пособие / Н. Н. Самойленко [и др.] ; дар. В. Б. Байрачный ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 220 с.


Экология: образование, наука, промышленность и здоровье

Экология: образование, наука, промышленность и здоровье : II Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 14-16 апр. 2004 г. : прогр. / Белгородский гос. технолог. ун-т, Честоховский гос. технолог. ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. И. Гринь. — Белгород : БГТУ, 2004. — 94 с.


Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів

Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів : навч. посібник / О. В. Шестопалов [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; заг. ред. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 116 с.


Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами

Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : монографія / В. П. Шапорев [та ін.] ; дар. В. П. Шапорев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 216 с.


Теорія систем в екології

Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, СумДУ. — Суми : СумДУ, 2015. — 330 с.


Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях : материалы 68-й студ. науч.-техн. конф., г. Минск, 3 мая 2012 г. / БНТУ ; общ. ред. М. И. Никитенко. — Минск : БНТУ, 2013. — 126 с.


Екологія та природні багатства України

Екологія та природні багатства України = Ekology and Natural Resourses of Ukraine : презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1 / Міністерство охорони навколишнього природного середовища. — Київ : Новий друк, 2004. —  320 с.


Охорона праці в нафтогазовій галузі

Охорона праці в нафтогазовій галузі : навч. посібник / Ю. М. Герасименко [та ін.] ; ред. Г. М. Лисяний ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Міжнародний наук.-техн. ун-т. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 304 с.


Екологія міських систем

Клименко, М. О. Екологія міських систем : підручник / М. О. Клименко,  Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. — Херсон : Олді-плюс, 2012. — 294 с.


Сторінки