Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита

Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of Uranium Ore Regions in the Ukrainian Shield Sedimentary Cover : монографія / В. Г. Верховцев [та ін.] ; відп. ред. В. Г. Верховцев ; ІГНС НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2019. — 158 с.


Екологічна безпека

Краснянський М. Ю. Екологічна безпека : навч. посібник. — Київ : Кондор, 2020. — 180 с.

 

 


Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності

Омаров, А. Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект : монографія /  А. Е. Омаров ; [наук. ред. О. І. Крюкова]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 288 с.


Біотехнологія з основами екології

Трохимчук І. М. Біотехнологія з основами екології : навч. посібник / І. М. Трохимчук, Н. В. Плюта, І. П. Логвиненко, P. M. Сачук. — Kиїв : Кондор, 2019. — 304 с.


Системи технологій та промислова екологія

Самойленко Н. М. Системи технологій та промислова екологія : навч. посібник. Ч. 1. Металургійний та енергетичний комплекс / Н. М. Самойленко, В. І. Аверченко, В. Б. Байрачний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : Лідер, 2020. — 212 с.

 


Таинственная планета Земля

Таинственная планета Земля / дар. Н. В. Подбуцкая ; сост. А. С. Бернацкий. — Москва : Зебра Е : АСТ, 2009. — 480 с.


Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол

Мацуй, В. М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол = Evolution of Resin Producing Vegetation and the Formation of Fossil Resins Deposits / В. М. Мацуй ; ИГН НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2016. — 140 с.


Техника защиты окружающей среды

Родионов, А. И. Техника защиты окружающей среды : учеб. пособие / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, Н. С. Торочешников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Химия, 1989. — 512 с.


Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів

Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів : монографія / І. М. Трус [та ін.]. — Київ : Кондор, 2018. — 164 с.


Геология нефти и газа

Соловьев, Владимир Остапович. Геология нефти и газа : конспект лекций и метод. указ. по освоению курса /
В. О. ​Соловьев, И. М. Фык,
А. В. Яковлев ; дар. И. М. Фык ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2010. — 80 с.

Материковые рифты и нефтегазоносность

 Соловьев, В. О. Материковые рифты и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2011. — 43 с.


Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія

Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник / Л. Д. Пляцук [та ін.] ; дар. В. Ф. Моісеєв. —​  Суми : Унiверситетська книга, 2018. — 460 с.


Экологический императив современных технологий

Поспелов, А. П. Экологический императив современных технологий : учеб. пособие / А. П. Поспелов, Н. Д. Сахненко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 340 с.


Сторінки