Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак [та ін.] ; дар. Н. М. Самойленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с.