Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; дар. В. С. Білецький ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Полтава : Техсервіс, 2020. — 243 с.