Екологічна безпека

Краснянський М. Ю. Екологічна безпека : навч. посібник. — Київ : Кондор, 2020. — 180 с.