Біотехнологічний захист та охорона навколишнього середовища

Біотехнологічний захист та охорона навколишнього середовища : навч. посібник / О. В. Шестопалов [та ін.] ; дар. Т. Б. Новожилова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. 219 с. : табл., рис.