Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі

Бейдик, О. О. Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі : навч. посібник / О. О. Бейдик, І. О. Топалова. — вид., стер. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 402 с.