Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита

Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of Uranium Ore Regions in the Ukrainian Shield Sedimentary Cover : монографія / В. Г. Верховцев [та ін.] ; відп. ред. В. Г. Верховцев ; ІГНС НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2019. — 158 с.