Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Левова доля

​Шелковий, С. К. Левова доля : поезії, поетичні переклади / С. К. Шелковий ; дар. С. К. Шелковий. — Харків : Права людини, 2017. — 168 с.


Лемберг. Під знаменами сонця

​Хома, А. Лемберг. Під знаменами сонця : роман / А. Хома ; дар. С. В. Койсіна ; худож. В. Котляр. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 304 с.


Философия АТО: украинские этюды

​Дорожко, Г. Философия АТО: украинские этюды : сб. рассказов / Г. Дорожко ; дар. Г. Дорожко. — Сумы : Университетская книга, 2017. — 200 с.


Об Украине - с любовью

Об Украине - с любовью : учеб. пособие по русскому яз. для иностранцев / Т. А. Снегурова [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 184 с.


Читай про свій фах

​Яновська, Г. В. Читай про свій фах = Read Your Major : навч.-метод. посібник / Г. В. Яновська, В. В. Басов, Є. Д. Левін ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 124 с.


Живі струни

“Живі струни”. Традиційні співоцькі інструменти у комплексному вихованні молоді = Traditional bardic inіtrumentі within integrated education of the youth “Living strings” / Харківський обл. центр народної творчості, Харківська крайова орг. Спілки Української Молоді, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; кер. проекту К. Черемський ; пер. В. Мішалов. — Харків : [б. и.], 2009. — 20 с.


Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників

​Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 2 черв. 2017 р. : до 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938) / ІМФЕ НАНУ, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара” ; Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 240 с.


Харківський Кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко

​Харківський Кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937) : ювіл. збірка до 130-річчя від Дня народження / Харківський обл. центр народної творчості, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд.: К. П. Черемський, В. Мішалов, О. О. Савчук. — Харків : Золоті сторінки, 2008. — 98 с.


Бандура та її конструкція

​Хоткевич, Г. М. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., автор передмови В. Мішалов ; Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича, Фундація українознавчих студій в Австрії. — Торонто ; Харків : Фонд нац.-культурних ініціатив , 2010. — 292 с.


Традиційне співоцтво

​Черемський, К. П. Традиційне співоцтво : українські співці-музиканти в контексті світової культури / К. П. Черемський. — Харків : Атос, 2008. — 248 с.


Твори для харківської бандури

​Хоткевич, Г. М. Твори для харківської бандури / Г. М. Хоткевич ; автор передмови В. Мішалов ; Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича, Фундація українознавчих студій в Австрії, Канадська фундація “Бандура”. — Торонто ; Сідней ; Харків : ТО Ексклюзив, 2007. — 302 с. 


Бандура та її репертуар

​Хоткевич, Г. М. Бандура та її репертуар / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., автор передмови В. Мішалов ; Фундація українознавчих студій в Австрії. — Торонто ; Харків : Фонд нац.-культурних ініціатив , 2009. — 270 с.


Lausbubengeschichten

Thoma, L. Lausbubengeschichten = Бешкетні оповідання / L. Thoma ; сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 128 S.


Abenteuer des Heimut Müller

Abenteuer des Heimut Müller = Пригоди Хельмута Мюллера / сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 110 S.


Кременецькі компаративні студії

Кременецькі компаративні студії. Вип. 5, Т. 2 / Н. С. Борисенко [та ін.] ; наук. ред. Д. Ч. Чик ; відп. ред. О. В. Пасічник ; КОГПА. — Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2015. — 248 с.


Der Mensch im Netz und Seine Umgebung

Skripnitschenko, L. W. Der Mensch im Netz und Seine Umgebung = Людина в мережі та її оточення : lehrbuch / L. W. Skripnitschenko, L. W. Massalowa, N. W. Jazenko ; Nationale Technische Universität "Charkower Polytechnisches Institut". — Charkiv : NTU "ChPI", 2016. — 188 с.


Сторінки