Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Возвращенье Государя

Толкиен, Дж. Р. Р. Возвращенье Государя ​: повесть ​/ Дж. Р. Р. Толкиен ​; дар. О. Е. Белоус ​; пер. с англ. В. Муравьев. — Москва : Эксмо-Пресс ​: Яуза, 2001. — 476 с.


Искренне Ваш Шурик

Улицкая, Л. Е. Искренне Ваш Шурик ​: роман ​/ Л. Е. Улицкая ​; худож. А. Бондаренко. — Москва : Эксмо, 2004. — 448 с.


Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі

Акоп’янц, Н. М. Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі = The Basics of Translation in Publishing and Polygraphy ​: навч.-метод. посібник : на англ. мові / Н. М. Акоп’янц, Є. І. Ковальова ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с.


Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою

​Коляда, В. В. Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою = Wissenshaftliche und Professionelle Schriftliche Kommunikation: Annotieren und Referieren im Deutschen : навч. посібник / В. В. Коляда, О. В. Шахматова ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун‑т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 160 с.


Склонение существительных и прилагательных

Пенькова, Э. Г. Склонение существительных и прилагательных : учеб.-метод. пособие / Е. Г. Пенькова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 72 с.


Сильные. Книга 2

Олди, Г. Л. Сильные : роман / Г. Л. Олди. Кн. 2 : Черное сердце. — Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. — 416 с.


Сильные. Книга 1

Олди, Г. Л. Сильные : роман / Г. Л. Олди. Кн. 1 : Пленник железной горы. — Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. — 416 с.


Русский язык. Введение в научный стиль. Корректировочный курс

Бондарец, Е. В. Русский язык. Введение в научный стиль. Корректировочный курс : учеб.-метод. пособие / Е. В. Бондарец, Г. Д. Павлова, И. А. Огуреева ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 48 с.


Ворошиловград

Жадан, С. В. Ворошиловград : роман / С. В. Жадан. — 2-ге вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 320 с.


Согласна на все

Монро, Л. Согласна на все = An Heiress for His Empire : роман / Л. Монро ; пер. с англ. П. А. Хорошилова. — Москва : Центрполиграф, 2015. — 158 с.


Вибране листування на тлі доби: 1992-2002

​Забужко, О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами / О. Забужко, Ю. Шевельов. — 2-ге вид., перероб. й доп. — Київ : Комора, 2013. — 504 с.


Начало. Вводный курс. 6-е издание

Нагайцева, Н. И. Начало. Вводный курс : учебник по рус. яз. для студ.-иностранцев высш. учебных заведений Украины / Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова; общ. ред. Н. И. Нагайцева. — 6-е изд., испр. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 314 с.


Начало. Вводный курс

Нагайцева, Н. И. Начало. Вводный курс : учебник по рус. яз. для студ.-иностранцев высш. учебных заведений Украины / Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова ; дар. Н. И. Нагайцева ; общ. ред. Н. И. Нагайцева. — 5-е изд., испр. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 314 с.


Podzimni Horizont

​Šelkovyj, S. Podzimni Horizont / S. Šelkovyj ; дар. С. К. Шелковый ; ubers V. Kopecká. — Broumov : [s. n.], 2017. — 78 p.


Зона Ψ

​Дорожко, Г. Зона Ψ : сб. рассказов / Г.  Дорожко; дар. Г. Дорожко. — Киев : Саммит-книга, 2017. — 188 с.


Спокута

​Талан, С. Спокута : роман / С. Талан ; дар. Ю. А. Мох. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 304 с.


Наді мною гора Йештед

​Копецька, В. Наді мною гора Йештед = Nade mnou hora Ještěd : поезії / В. Копецька ; дар. С. К. Шелковий ; пер. С. К. Шелковий. — Харків : Майдан, 2017. — 104 с.


Сторінки