Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Операційні системи

Операційні системи : лаб. практикум / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; дар.: Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 336 с.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кібернетика. Вип. 1(17)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. — Вип. 1(17) / відп. ред. О. К. Закусило. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — ​54 с.


Системне програмування. Т. 2

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 2 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — 368 с.


Системне програмування. Т. 1

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 1 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — ​576 с.


Системи контролю версіями

Пугачов, Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с.


Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти

Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти : навч. посібник / Л. Е. Гризун [та ін.] ; дар. В. В. Пікалова ; ХНПУ. —​ Харків : ХНПУ, 2018. — ​80 с.


С# lanquaqe proqramminq

Arsenyeva O. P. С# lanquaqe proqramminq = Програмування мовою С# : theoreticai and practical quide in “Computer Science” / O. P. Arsenyeva, L. V.Solovey. Vol. 1 / O. P. Arsenyeva, L. V. Solovey ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. — ​104 p.


Основи програмування мовою C#

Основи програмування мовою C# : навч. посібник / Л. В. Соловей [та ін.] ; дар. Л. В. Соловей ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​488 с.


Інформаційні системи та мережі

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 783 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2014. — 544 с.


Экономико-математические модели планирования производства

Экономико-математические модели планирования производства : учеб. пособие / В. А. Садовский [и др.] ; дар.: В. А. Садовский [и др.] ; ред. В. А. Садовский ; НТУ “ХПИ”.  2-е изд., испр. и доп.  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 152 с.


Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Microsoft Excel

Computer science and programming. Engineering calculations in Microsoft Excel = Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Microsoft Excel : Teaching practical guide / O. P. Arsenyeva [et al.] ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2017. — 104 p.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 887

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП».  Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 144 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 2(92)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 2(92) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 1(91)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 1(91) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad

Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad = Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Mathcad : Teaching practical guide / O. P. Arsenyeva [et al.] ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2017. — 100 p.


Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming = Алгебро-алгоритмічні моделі та методи паралельного програмування / P. I. Andon [et al.] ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Software Systems.  Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 192 p.


Сторінки