Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч.2

Орловський, Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. / Д. Л. Орловський. — Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 433 с.


Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення

Орловський, Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. / Д. Л. Орловський. — Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 336 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 882

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 882 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред. М. В. Лобур. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 100 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 881

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 881 : Комп’ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 180 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 879

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 879 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 139 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 872

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 872 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 283 с.


Язык Swift

Харазян, А. А. Язык Swift : самоучитель / А. А. Харазян. —​  Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. — 176 с.


Язык программирования С++

Страуструп, Б. Язык программирования С++ = The C++ Programming Language : спец. изд. / Б. Страуструп​ ; пер. с англ., ред. Н. Н. Мартынов. —​  Москва : БИНОМ, 2015. — 1136 с.


Adobe illustrator CC

Adobe illustrator CC : офиц. учеб. курс / дар.: А. В. Пудова, А. С. Єрмакова ; пер. с англ. М. А. Райтман. —​  Москва : ЭКСМО, 2014. — 592 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 864

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 864 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. —​  Львів : Львiвська полiтехнiка, 2017. — 323 с.


Інженерна та комп’ютерна графіка

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; ред. В. Є. Михайленко ; КНУБА, НТУУ “КПІ”. —​  8-ме вид. —​ Київ : Каравела, 2017. — 368 с.


Основи журналістики

Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручник ​/ І. Л. Михайлин. —​ 5-те вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2011. — 496 с.


Вестник национального технического университета «ХПИ». Вып. 46

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 46 : Информатика и моделирование ​/ отв. ред. В. Д. Дмитриенко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 193 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №4 (90)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. №4 (90) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 143 с.


Сторінки