Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вестник национального технического университета «ХПИ». Вып. 46

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 46 : Информатика и моделирование ​/ отв. ред. В. Д. Дмитриенко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 193 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №4 (90)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. №4 (90) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 143 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №3 (89)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 3(89) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 142 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей

Мартинюк, Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; НУВГП. — Київ : Кондор, 2017. — 182 с.


Теорія алгоритмів

Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посібник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко. — Київ : Ліра-К, 2014. — 340 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2018. — 324 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с.


Программирование на языке С#. Часть 3

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 3 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 92 с.


Программирование на языке С#. Часть 2

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 108 с.


Программирование на языке С#

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 116 с.


Алгоритми і структури даних: практикум

Стратієнко, Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 224 с.


Сторінки