Біологічні та хімічні сенсорні системи

Бєлих, І. А. Біологічні та хімічні сенсорні системи : навч. посібник / І. А. Бєлих, М. Ф. Клещев ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 144 с. : рис., табл.