Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Питание : dtv-Atlas

Хаубер-Швенк, Г. Питание : dtv-Atlas : пер. с нем. / Г. Хаубер-Швенк, М. Швенк ; худож. Йорг Майр. — М. : Рыбари, 2004. — 182 с.


Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи : навч. посібник / О. М. Бергілевич [та ін.] ; ред. В. В. Касянчук. — Суми : Університетська книга, 2010. — 320 с.

Здоровий спосіб життя

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навч. посібник / О. О. Єжова. — Суми : Університетська книга, 2010. — 128 с.

Сторінки