Фармацевтична енциклопедія

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П.Черних. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : "МОРІОН", 2010. — 1632 с.