Здоровий спосіб життя

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навч. посібник / О. О. Єжова. — Суми : Університетська книга, 2010. — 128 с.