Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 2-3 : Системи обліку й основи економіки у фармації / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 432 с.