Безпека життєдіяльності людини

Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В. М. Лапін. — 8-ме вид., перероб. і доп. — Київ : Знання, 2013. — 335 с.