Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 1 : Акушерство / В. М. Запорожан [и др.] ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 1032 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 216 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 2-3 : Системи обліку й основи економіки у фармації / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 432 с.


Стоматологія

Стоматологія : підручник : у 2 кн. Кн. 1 / М. М. Рожко [та ін.] ; ред. М. М  Рожко. — Київ : Медицина, 2013. — 872 с.


Сімейна медицина

Сімейна медицина : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини / О. М. Гиріна [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік. — Київ : Медицина, 2013. — 672 с.


Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 2 : Неонатологія / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, Д. О. Добрянський ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 928 с.


Вода и здоровье

Капранов, С. В. Вода и здоровье : монография / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. — Луганск : Янтарь, 2006. — 184 с.


Перша медична допомога

Григус, І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 176 с.


Фармацевтична енциклопедія

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П.Черних. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : "МОРІОН", 2010. — 1632 с.


Питание : dtv-Atlas

Хаубер-Швенк, Г. Питание : dtv-Atlas : пер. с нем. / Г. Хаубер-Швенк, М. Швенк ; худож. Йорг Майр. — М. : Рыбари, 2004. — 182 с.


Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи : навч. посібник / О. М. Бергілевич [та ін.] ; ред. В. В. Касянчук. — Суми : Університетська книга, 2010. — 320 с.

Здоровий спосіб життя

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навч. посібник / О. О. Єжова. — Суми : Університетська книга, 2010. — 128 с.

Сторінки