Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні

Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (присвяч. Іграм XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро), м. Харків, 28-29 верес. 2016 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.