Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : практикум / В. В. Євлаш [та ін.] ; ХДУХТ, НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ХДУХТ, 2020. — 186 с. : рис., табл.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. ​Плиска. — Київ : Кондор, 2018. — 272 с.


Основы естествознания

Лисачук, Л. Н. Основы естествознания. Практические работы : учеб. пособие для иностр. студ. / Л. Н. Лисачук, Н. Л. Семянникова, Р. В. Кривобок ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 170 с.


Уже полвека длится гейм!

Уже полвека длится гейм! / ХНУ им. В. Н. ​Каразина ; дар. Э. И. Велиев ; ред. В. М. Андриевский. — Харьков : Золоті сторінки, 2009. — 112 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 2 : Функционирование бионаносистем / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 288 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 1 : Бионаноструктуры / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 256 с.


Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ”, м. Харків, 3-4 груд. 2009 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, УЦЗУ, ННДІПБОП, БДТУ, АБОЗ ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 184 с.


Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності : матеріали 7-ї регіональної наук.-метод. конф. та студентської конф. “Харківщина, студенство та екологія” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Головне управління МНС в Харкiвській області ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. —​ Харків : [б. и.], 2007. — 120 с.


Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Березуцький, В. В. Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності” : навч. посібник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 88 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 4

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография : в 4 т. — Т. 4 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 656 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 3

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография : в 4 т. — Т. 3 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 524 с.


Сторінки