Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Мосікевич [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис.