Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : підручник / Л. В. Капрельянц [та ін.] ; ред. Л. В. Капрельянц. —  стер. вид. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 432 с. : табл., рис.