Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності

Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. І. В. Хавіна ; уклад.: І. В. Хавіна, Т. В. Гура, Ю. Г. Чебакова. — Харків : Іванченка І. С., 2020. — 104 с.