Сімейна медицина

Сімейна медицина : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини / О. М. Гиріна [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік. — Київ : Медицина, 2013. — 672 с.