Перша медична допомога

Григус, І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 176 с.