Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ” та 105 Міжнар. конф. Європейської Асоціації Безпеки, м. Харків, 3-4 груд. 2015 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ЄАБ, СФБЖДЛ ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Смугаста типографія, 2015. — 80 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).