Релігієзнавство

Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Академвидав, 2008. — 464 с.