Релігієзнавство

Релігієзнавство : підручник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2021. — 271 с.