Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теплофизика аварий ядерных реакторов

Теплофизика аварий ядерных реакторов : монография / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др. ; HAH Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. — Чернобыль (Киев, обл.) : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. — 528 с.


Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову

Голікова, О. М. Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову : навч. посіб. / О. М. Голікова , В. М. Мирошниченко, С. О. Царьова. — Харків : НТУ "ХПІ", 2012. — 150 с.


Інженерна графіка : методичні вказівки до теми «З'єднання деталей» для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей

Інженерна графіка : методичні вказівки до теми "З'єднання деталей" для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей / упоряд. : І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова, О. О. Краєвська. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 24 с.


Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины

Ефимов, А. В. Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины : учеб. пособие / А. В. Ефимов. — X. : НТУ "ХПИ", 2008. — 68 с.


Конструкторско-технологические и эксплуатационные методы повышения надежности и работоспособности горно-обогатительного оборудования

Конструкторско-технологические и эксплуатационные методы повышения надежности и работоспособности горно-обогатительного оборудования : сборник. — Губкин : Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "МГОУ им. B. C. Черномырдина", 2013. — 65 с.


Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки. Експериментальні дослідження

Жук, А. Я. Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки. Експериментальні дослідження : навч. посібн. Книга 2 / А. Я. Жук, Н. К. Желябіна, Г. П. Малишев. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 224 с.


Шахтные скребковые конвейеры. Конструкция и перспективы. Проектирование. Изготовление. Эксплуатация

Шахтные скребковые конвейеры. Конструкция и перспективы. Проектирование. Изготовление. Эксплуатация : монография / под ред. А. З. Ульяновского. — 2-е изд., испр. и доп. — Харьков: Золотые страницы, 2012. — 832 с.


Невизначеність вимірювання

Кондрашов, С. І. Невизначеність вимірювання : навч.посібник / С. І. Кондрашов, В. М. Чинков, О. Л. Харченко. — Харків : НТУ "ХПІ", 2010. — 80 с.


Методы повышения надежности и работоспособности горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования

Методы повышения надежности и работоспособности горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования : сбор. межд. науч.-практич. семин. — Губкин : Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "МГОУ им. B. C. Черномырдина", 2012. — 200 с.


Комутаційні процеси в шахтній дільничній електромережі як фактор виливу на стійкість роботи засобів захисного знеструмлення

Маренич, K. M. Комутаційні процеси в шахтній дільничній електромережі як фактор виливу на стійкість роботи засобів захисного знеструмлення : монографія / K. M. Маренич, С. А. Руссіян. — Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. — 117 с.


Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов

Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов : монография / В. Ф. Туник, Т. В. Туник. — Д. : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2012. — 163 с.


Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору

Дубінін, С. В. Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору : монографія / С. В. Дубінін, K. M. Маренич. — Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. — 104 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Микро - и наноэлектроника»

Метод. указания к лаб. работам по курсу "Микро-и наноэлектроника" для бакалавров направления подготовки 6.051001 / сост. : А. Л. Харченко, И. В. Григоренко, В. Н. Балев. — Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.


Сторінки