Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Плазменная наплавка

Гладкий, П. В. Плазменная наплавка / П. В. Гладкий, Е. Ф. Переплетчиков, И. А. Рябцев. — К. : Екотехнологія, 2007. — 292 с.


Технологія машинобудування

Горбатюк, Є. О. Технологія машинобудування : навч. посібник / Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зенкін, В. Д. Каразей. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 358 с.


Адаптация бетона

Чернявский, В. Л. Адаптация бетона : монография / В. Л. Чернявский. — Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2002. — 115 с.


Інженерна та комп'ютерна графіка

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов; за ред. В. Є. Михайленка. — 6-те вид. — К. : Каравела, 2012. — 368 с.

Сторінки