Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Електротехніка

Коруд, В. І. Електротехніка : підручник / за ред. В. І. Коруда., О. Є. Гамола, С. М. Малинівський.  — 4-те вид., переробл. та доп. — Львів: “Магнолія 2006”, 2010. — 417 с.


Будівельні конструкції

Будівельні конструкції : навч. посіб. / за ред. Є. В. Клименка. — К. : «Центр учбової літератури», 2012. — 426 с.


Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации

Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко ; "ХПІ". — Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. — 220 с.

 


Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК

Халимончук, В. А. Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК : монография / В. А. Халимончук. — Киев : Основа, 2008. — 228 с.


Оформлення конструкторської документації

Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник / В. В. Ванін, A. B. Бліок, Г. О. Гнітецька ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — 4-те вид., випр. й доп. — К. : Каравела, 2012. — 200 с.


Метод. указания к практ. раб. по курсу «Гидравлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика»

Метод. указания к практ. раб. по курсу "Гидравлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика" : для студ. спец. 6.050502 "Инженерная механика" и 6.050503 "Машиностроение" всех форм обучения / сост. М. И. Гасанов , Ю. Н. Любимый. — X. : НТУ "ХПИ", 2013. — 32 с.


Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування

Жук, А. Я. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Книга 1 : навч. посібник / А. Я. Жук, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута, M. B. Коваль; Запорізька держ. інженерна акад. — К. : Кондор, 2012. — 540 с.


Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

Заплетніков, І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв : навч. посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев. — К. : "Кафедра", "Центр учбової літератури", 2012. — 344 с.


Сторінки