Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Енергетичні ресурси та потоки

Енергетичні ресурси та потоки / А. К. Шидловський [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський ; заг. ред. А. К. Шидловський ; Нац. акад. наук України. — Київ : Українські енциклопедичні знання : Дреднаут, 2003. — 472 с.


Акустичні антени

Акустичні антени : навч. посібник. Т. 16 / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. — 247 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. Вып. 37 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2015. — 196 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. Вып. 36 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2015. — 168 с.


Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами

Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами / О. П. Чорний [та ін.]. — Кременчук : Щербатих О. В., 2016. — 300 с.


Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 50(2) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 224 с.


Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 49(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 220 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 2 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  316 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 1 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  640 с.


Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины

Журило, А. Г. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; дар. Е. И. Сокол ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. —  260 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : підручник : у 4 т. Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2012. —  400 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”  : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін–т, нац. техн. ун-т. Вип. 3(1112) : Гідравлічні машини та гідроагрегати / відп. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 162 с.


Хроника дат и событий.1959-2012 г.г.

Хроника дат и событий. 1959-2012 г.г.  / Научно-производственное предприятие Хартрон-Аркос ; сост. В. И. Котович. — 3-е изд., доп. — Харьков : Хартрон-Аркос, 2012. — 259 с.


Сторінки