Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Гідравліка

Гідравліка : підручник / В. А. Дідур [та ін.] ; ред. В. А. Дідур. - вид., стер. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 624 с. 


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки [Текст] : навч. посібник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2020. — 240 с. : іл.


Автомобили-самосвалы КрАЗ

Левский, В. К. Автомобили-самосвалы КрАЗ : 50-летию выпуска первого серийного украинского грузового автомобиля посвящ. / В. К. Левский, С. В. Сазонов, М. А. Шелепенков ; общ. ред. С. В. Сазонов. — Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2010. — 399 с.


Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень

Латинін, Ю. М. Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень : навч.-метод. посібник / Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; дар.: Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 76 с.


Конструкції ліній електропередачі

Бондаренко, В. О. Конструкції ліній електропередачі : навч. посібник / В. О. Бондаренко, В. В. Черкашина ; Е НТУ “ХПІ”. — Харків : Факт, 2020. — 174 с.


Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доповідь / О. М. Суходоля [та ін.] ; заг. ред. О. М. Суходоля ; НІСД. — Київ : НІСД, 2021. — 195 с.


Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання

Жемеров, Г. Г. Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; дар. Д. С. Крилов ; ХНУМГ. — Харків : ХНУМГ, 2020. — 258 с.


Сторінки