Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Жунь, Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 867

Львівська політехніка, нац. ун-т. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 867 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 79 с.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 51(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 151 с.


Основи електропривода

Основи електропривода : підручник / Ю. М. Лавріненко [та ін.] ; ред. Ю. М. Лавріненко ; НУБіП. — Київ : Ліра-К, 2017. — 524 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 870

Львівська політехніка, нац.
ун-т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 870 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 139 с.


Научные основы перспективных рабочих процессов двигателей с внутренним смесеобразованием и искровым зажиганием

Корогодский, В. А. Научные основы перспективных рабочих процессов двигателей с внутренним смесеобразованием и искровым зажиганием : монография / В. А. Корогодский ; ХНАДУ. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 380 с.


Основи електротехніки

Матвієнко, М. П. Основи електротехніки : підручник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 228 с.


Основи електроніки

Матвієнко, М. П. Основи електроніки : підручник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — Київ : Ліра-К, 2016. — 364 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

​Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. Вип. 2(20) / відп. ред. І. О. Анісімов. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 41 с.


Реактори і парогенератори енергоблоків АЕС: схеми, процеси, матеріали, конструкції, моделі

​Реактори і парогенератори енергоблоків АЕС: схеми, процеси, матеріали, конструкції, моделі : монографія / О. В. Єфімов [та ін.] ; дар. О. В. Єфімов ; ред. О. В. Єфімов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. — Харків : В справі, 2017. — 420 с.


Технічна діагностика матеріалів і конструкцій

Технічна діагностика матеріалів і конструкцій : довід. посібник : у 8 т. / заг. ред. З. Т. Назарчук. — Т. 6 : Електрохімічні методи моніторингу деградації матеріалу конструкцій / В. І. Похмурський [та ін.] ; дар. М. Д. Сахненко ; ред. В. І. Похмурський. — Львів : Простір-М, 2017. — 302 с.


Компьютерное моделирование режимов работы электрических систем

Веприк, Ю. Н. Компьютерное моделирование режимов работы электрических систем : монография / Ю. Н. Веприк ; дар. Ю. Н. Веприк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 304 с.


Сторінки