Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / Б. М. Киркач [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Литво. Металургія. 2020

Литво. Металургія. 2020 : матеріали XVI, IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 8-10 верес. 2020 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, НУ “Запорізька політехніка”, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. — 330 с.


Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения

Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения  = Structural nanocrystalline materials. Pundamentals and applications / К. Коч [и др.] ; пер. с англ., ред. М. Ю. Гуткин. — Москва : Физматлит, 2012. — 447 с.


Разрушение металлов

Ежов, А. А. Разрушение металлов / А. А. Ежов, Л. П. Герасимова ; отв. ред. Л. И. Леонтьев ; ИПК РАН. — Москва : Наука, 2004. — 400 с.


Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(2) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 175 с. : табл., рис.

 


Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова, О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; дар. О. Є. Тверитникова ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 272 с. : табл., рис.


Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів

Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів / ЛНАУ, НУ “ЛП” ; дар. Б. І. Шуневич ; уклад.: Б. І. Шуневич, Г. Д. Олексів, Ю. І. Шийка. — Львів : Сполом, 2021. — 187 с.


Contactless De-Orbiting of Space Debris by the Ion Beam. Dynamics and Control = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка та керування

Alpatov, A. P. Contactless De-Orbiting of Space Debris by the Ion Beam. Dynamics and Control = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка та керування / A. P. Alpatov, S. V. Khoroshylov, A. I. Maslova ; National Academy of Sciences of Ukraine, State Space Agency of Ukraine, Institute of Technical Mechanics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 170 p.


Методичні вказівки до розрахунку баштового крана з курсу “Спеціальні крани” : для студ. спец. 7.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання”

Методичні вказівки до розрахунку баштового крана з курсу “Спеціальні крани” : для студ. спец. 7.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 68 с.


Projektowanie wezlow i czesci maszyn

Kurmaz, L. W. . Projektowanie wezlow i czesci maszyn / L. W. Kurmaz, O. L. Kurmaz. — Kielce : Wydawnictwo Politechiki Świętokrzyskiej, 2004. — 416 S


Сторінки