Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 2(1327)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 2(1327) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами / відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 82 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(1326)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1(1326) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами ​/ відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 80 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. — Вип. 1(24) / відп. ред. І. О. Анісімов. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 63 с.


Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 10

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 10 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т ; дар. А. І. Грабченко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 343 с.


Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки

Тверитникова, О. Є. Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки : монографія / О. Є. Тверитникова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Тим Паблиш Груп, 2017. — 500 с.


Автоматизоване управління технологічним процесом витягування мікроструктурованих оптичних волокон

Филипенко, О. І. Автоматизоване управління технологічним процесом витягування мікроструктурованих оптичних волокон : монографія / О. І. Филипенко, І. Ш. Невлюдов, Г. В. Пономарьова. —​ Харків : Бурун і К, 2015. — 132 с.


Nuclear Project: Past and Present

Baryakhtar, V. G. Nuclear Project: Past and Present = Ядерний проект: минуле і сьогодення / V. G. Baryakhtar, Ya. T. Bykovski, I. V. Baryakhtar. —​  Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 68 p.


Elf Eckpunkte für einen Kohlekonsens

Elf Eckpunkte für einen Kohlekonsens : Konzept zur schrittweisen Dekarbonisierung des deutschen Stromsektors (Landfassung) / дар. А. П. Марченко. — Berlin : Agora Energiewende, 2016. — 105 p.


Збірник наукових праць. Вип.№ 3

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ, 2018. — 140 с.


Збірник наукових праць. Вип.№ 2

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ, 2018. — 132 с.


Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 13

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 13 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 210 с.


Надтверді матеріали

Лавріненко, В. І. Надтверді матеріали : посібник для допитливих / В. І. Лавріненко ; ІНМ НАНУ. —​  Київ : Академперіодика, 2018. — 336 с.


Плавність руху як складова динаміки трактора

Плавність руху як складова динаміки трактора : монографія / Б. І. Кальченко [та ін.] ; дар. А. П. Кожушко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 164 с.


Сторінки