Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Збагачення ніобієвих руд

Шпильовий, Л. B. Збагачення ніобієвих руд : монографія / Л. В. Шпильовий, В. С. Білецький, К. Л. Шпильовий ; дар. В. С. Білецький ; ред. В. С. Білецький. — Київ : ФОП Халіков Р. Х., 2021. — 160 с.


Розрахунки бруса при прямому згинанні

Розрахунки бруса при прямому згинанні : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / В. М. Конкін [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 79 с. 


Practical Methods of Power System Steady-State Analysis

Lysenko, L. Practical Methods of Power System Steady-State Analysis : Study Guide for practical Classes for Students of Specialty 141 “Power engineering‚ Electric Engineering and Electromechanics” “Electric Power System” Department for full-time and distance education / L. Lysenko, O. Danylova, S. Fedorchuk ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute". — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2021. — 107 p. 


Порівняльний аналіз діючих стандартів і методик з інтерпретації результатів АРГ

Шутенко, О. В. Порівняльний аналіз діючих стандартів і методик з інтерпретації результатів АРГ : навч.-метод. посібник / О. В. Шутенко, О. С. Кулик, С. Г. Пономаренко ; дар. О. В. Шутенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 126 с.


Fundamentals of Mining Tngineering

Donskoy, D. F. Fundamentals of Mining Tngineering : Lectures on subject : for students of specialty 6.050304 "Oil and gas production" in English / D. F. Donskoy, T. N. Don ; дар. Д. Ф. Донской ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute". — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2016. — 159 p.


Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковий ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2021. — 282 с.


Електропривод

Електропривод : навч. посібник / Ю. М. Кутовий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с.


Элементы автоматизированного электропривода

Тукалов, И. О. Элементы автоматизированного электропривода : учеб.-метод. пособие / И. О. Тукалов, Т. Ю. Кунченко ; НТУ “ХПИ”.Ч. 1 : Управляемые преобразователи электрической энергии для электроприводов. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 203 с.


Analysis of Thermodynamic Processes of Water Vapour

Analysis of Thermodynamic Processes of Water Vapour = Аналіз термодинамічних процесів водяної пари : Guidelines for practical and laboratory workshop on the course “Power facilities” for students majoring in 141 “Electric Power‚ Electrical Engineering and Electromechanics” / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; comp.: O. V. Kruhlikova, O. V. Koshelnik, T. N. Pugacheva. — Kharkiv : NTU “KhPI”, 2021. — 35 p. 


Гидравлика

Гидравлика : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. О. В. Дмитриенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 121 с.


Сборник задач по электромагнитному полю

Боев, В. М. Сборник задач по электромагнитному полю / В. М. Боев, И. Г. Мякшина, Л. А. Калашникова ; дар. В. М. Боев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2021. — 265 с. 


Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій

Панкратова, Н. Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій : монографія / Н. Д. Панкратова, Г. І. Гайко, І. О. Савченко ; НАНУ, НТУУ “КПІ”, ННК ІПСА. — Київ : Наук. думка, 2020. — 132 с.


Приводи машин

Бурек, Я. Приводи машин : навч. посібник / Я. Бурек, З. Стоцько ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 152 с. 


Наноматеріалознавство

Афтанділянц, Є. Г. Наноматеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. — 1-ше вид., стер.— Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 550 с.


Сторінки