Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Промислова електроніка

Сосков, А. Г. Промислова електроніка : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; ред. А. Г. Сосков. —​ Київ : Каравела, 2017. — 536 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 10 (1286)

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного «університету ХПІ» = Bulletin of the National Technical University «​KhPI» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вип. 10(1286) : Енергетика: надійність та енергоефективність / гол. ред. Є. І. Сокол. —​  Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с.


Резание и инструменты в технологических системах

Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & Tools in Technological Systems : междунар. науч.-техн. сб. Вып. 88 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; отв. ред. А. И. Грабченко. —​ Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 266 с.


Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів

Яцюк, Л. А. Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів : навч. посібник / Л. А. Яцюк, О. І. Букет, Г. С. Васильєв​; «​НТУУ КПІ». —​ Київ : КПІ, 2017. — 72 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. — Вип. 14 / ЖВІ ; дар. О. В. Левченко ​; гол. ред. С. В. Ковбасюк. — Житомир : ЖВІ , 2017. — 184 с.


Контактное взаимодействие сложнопрофильных элементов машиностроительных конструкций с кинематически сопряженными поверхностями

Ткачук, Н. Н. Контактное взаимодействие сложнопрофильных элементов машиностроительных конструкций с кинематически сопряженными поверхностями ​: монография ​/ Н. Н. Ткачук ​; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 188 с.


Контактное взаимодействие сложнопрофильных деталей машиностроительных конструкций с учетом локальной податливости поверхностного слоя

Контактное взаимодействие сложнопрофильных деталей машиностроительных конструкций с учетом локальной податливости поверхностного слоя : монография / М. М. Ткачук [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 148 с.


Електричні машини і трансформатори

Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; дар.: М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; ред. В. І. Мілих ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 452 с.


Патон – гордість України!

Воловник, П. В. Патон – гордість України! / П. В. Воловник ​; дар. А. П. Марченко. — Харків : ВД ЖВЛ : Глобус, 2017. — 560 с.


Мои каменистые тропы

Александров, Е. Е. Мои каменистые тропы : кн. воспоминаний ​/ Е. Е. Александров ​; дар. Е. Е. Александров. — Харьков : Издатель Александр Савчук, 2017. — 248 с. 


Вступ до енергетичного менеджменту

​Вступ до енергетичного менеджменту : навч. посібник / С. Ф. Артюх [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 228 с.


В авангарде технического прогресса

В авангарде технического прогресса : 100 лет Центральной лаборатории Харьковского государственного предприятия “Завод имени В. А. Малышева” / В. П. Кислицын [и др.] ; дар. А. П. Марченко ; гл. ред. М. М. Буденный. — Харьков : Завод имени В. А. Малышева, 2003. — 406 с.


Электрохимическое старение и электродеструкция экструдированной изоляции силовых кабелей

​Овсиенко, В. Л.  Электрохимическое старение и электродеструкция экструдированной изоляции силовых кабелей / В. Л. Овсиенко, И. Б. Пешков, М. Ю. Шувалов ; дар.: В. Л. Овсиенко, И. Б. Пешков, М. Ю. Шувалов. — Москва : Инновационное машиностроение, 2017. — 164 с.


Сторінки