Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. — Вип. 14 / ЖВІ ; дар. О. В. Левченко ​; гол. ред. С. В. Ковбасюк. — Житомир : ЖВІ , 2017. — 184 с.


Контактное взаимодействие сложнопрофильных элементов машиностроительных конструкций с кинематически сопряженными поверхностями

Ткачук, Н. Н. Контактное взаимодействие сложнопрофильных элементов машиностроительных конструкций с кинематически сопряженными поверхностями ​: монография ​/ Н. Н. Ткачук ​; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 188 с.


Контактное взаимодействие сложнопрофильных деталей машиностроительных конструкций с учетом локальной податливости поверхностного слоя

Контактное взаимодействие сложнопрофильных деталей машиностроительных конструкций с учетом локальной податливости поверхностного слоя : монография / М. М. Ткачук [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 148 с.


Електричні машини і трансформатори

Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; дар.: М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; ред. В. І. Мілих ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 452 с.


Патон – гордість України!

Воловник, П. В. Патон – гордість України! / П. В. Воловник ​; дар. А. П. Марченко. — Харків : ВД ЖВЛ : Глобус, 2017. — 560 с.


Мои каменистые тропы

Александров, Е. Е. Мои каменистые тропы : кн. воспоминаний ​/ Е. Е. Александров ​; дар. Е. Е. Александров. — Харьков : Издатель Александр Савчук, 2017. — 248 с. 


Вступ до енергетичного менеджменту

​Вступ до енергетичного менеджменту : навч. посібник / С. Ф. Артюх [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 228 с.


В авангарде технического прогресса

В авангарде технического прогресса : 100 лет Центральной лаборатории Харьковского государственного предприятия “Завод имени В. А. Малышева” / В. П. Кислицын [и др.] ; дар. А. П. Марченко ; гл. ред. М. М. Буденный. — Харьков : Завод имени В. А. Малышева, 2003. — 406 с.


Электрохимическое старение и электродеструкция экструдированной изоляции силовых кабелей

​Овсиенко, В. Л.  Электрохимическое старение и электродеструкция экструдированной изоляции силовых кабелей / В. Л. Овсиенко, И. Б. Пешков, М. Ю. Шувалов ; дар.: В. Л. Овсиенко, И. Б. Пешков, М. Ю. Шувалов. — Москва : Инновационное машиностроение, 2017. — 164 с.


Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Жунь, Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 867

Львівська політехніка, нац. ун-т. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 867 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 79 с.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 51(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 151 с.


Сторінки