Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Гідравлічні машини та гідроагрегати. Вип. 1, 2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Гідравлічні машини та гідроагрегати / гол. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.